Privatumo politika

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Bendroji informacija 

UAB „Domus Maria“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) valdo viešbutį DOMUS MARIA, kurio adresas yra Aušros Vartų g. 12, Vilnius. Šiame privatumo pranešime pateikiama informacija apie tai, kaip mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai naudojatės viešbučio DOMUS MARIA interneto svetaine (https://www.domusmaria.com). Privatumo pranešime nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą, kai peržiūrite interneto svetainėje pateiktą turinį ir (arba) naudojatės joje siūlomomis paslaugomis, nepriklausomai nuo to, kokį mobilųjį prietaisą (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, televizorių, kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo duomenys:

UAB „Domus Maria“
Įmonės kodas: 302998440
Registruotos buveinės adresas: Aušros Vartų g. 12, Vilnius
Tel. +37052644880
El. paštas: info@domusmaria.com

Duomenys apie Duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės registrų centro Vilniaus filiale.

 

Patvirtiname, kad informaciją apie jus rinksime laikydamiesi taikomų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų reikalavimų, taip pat reguliavimo institucijų nustatytų gairių. Be to, patvirtiname, kad taikome visas pagrįstas technines ir administracines priemones, padedančias užtikrinti, kad mūsų renkami interneto svetainės lankytojų duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neteisėtos prieigos ir (arba) pakeitimo. Duomenų valdytojo darbuotojai raštu įsipareigojo trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje sužinotos informacijos, įskaitant informaciją apie interneto svetainės ir (arba) socialinės žiniasklaidos paskyrų lankytojus.

Šiame privatumo pranešime vartojamos sąvokos aiškinamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys neturi teisės teikti savo asmens duomenų mūsų interneto svetainėje ir (arba) socialinės žiniasklaidos paskyrose. Jei esate jaunesni nei 16 metų, prieš pateikdami savo asmens duomenis mums, privalote gauti tėvų ar globėjų leidimą.

Prašome atidžiai perskaityti šį interneto svetainės privatumo pranešimą, nes kaskart prisijungdami prie interneto svetainės, sutinkate laikytis šiame pranešime nustatytų sąlygų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, neturėtumėte lankytis mūsų interneto svetainėje, naudotis joje pateiktu turiniu ir (arba) siūlomomis paslaugomis. Toliau pateikiame išsamesnę informaciją apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, ir apie mūsų vykdomą veiklą.

 

Kaip renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenis, t. y. bet kokią jūsų asmens tapatybę leidžiančią nustatyti informaciją, renkame įvairiais būdais:

 • Jūs galite tiesiogiai pateikti mums informaciją (asmens duomenis) (užpildę rezervacijos formą, užsisakę naujienlaiškį ar susisiekę su mumis telefonu).
 • Informaciją apie jus galime rinkti automatiškai (kai apsilankote mūsų interneto svetainėje, socialinės žiniasklaidos paskyroje ar naudojatės mūsų mobiliosiomis programėlėmis).
 • Tam tikrais atvejais informaciją apie jus galime gauti iš trečiųjų šalių ir viešai prieinamų šaltinių (pvz., socialinių tinklų platformoje „LinkedIn“, jūsų įmonės interneto svetainėje, kt.).

Mes galime rinkti jūsų tiesiogiai pateikiamą informaciją. Paprastai, tai nutinka, kai jūs:

 • susitariate su mumis dėl paslaugų teikimo ar sudarote kitokio pobūdžio sutartis;
 • užsisakote mūsų naujienlaiškį ar užsiregistruojate kitokio pobūdžio komunikacijai;
 • atliekate rezervaciją ir (arba) apsistojate mūsų viešbutyje;
 • dalyvaujate viešbutyje vykstančiuose renginiuose;
 • dalyvaujate mūsų vykdomose apklausose.

Mes galime rinkti informaciją apie jus automatiškai. Paprastai, tai nutinka, kai jūs:

 • apsilankote mūsų viešbutyje (stebėjimo kamerų daromi įrašai ir su mobiliosiomis technologijomis susietų jutiklių fiksuojami duomenys);
 • teikiate užklausas mūsų rezervacijos sistemoje ar socialinės žiniasklaidos paskyrose;
 • naudojatės mūsų interneto svetaine (mes renkame informaciją apie jus naudodami slapukus ir panašias priemones; daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus pateikta toliau šiame pranešime);
 • skelbiate viešus pranešimus mūsų stebimose socialinės žiniasklaidos platformose.

Mes galime rinkti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių, jei tai leidžia taikomi įstatymai. Tai gali būti mūsų partnerių – kelionių organizatorių, kitų viešbučių ar rinkodaros agentūrų – teikiama informacija, taip pat informacija, skelbiama jūsų viešai prieinamuose profiliuose („LinkedIn“, „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, kt.). Jūsų pateiktą informaciją, iš viešųjų ir komercinių šaltinių gautą informaciją galime susieti su kita iš jūsų ar apie jus gauta informacija.

Be to, galime rinkti informaciją apie jus kitame kontekste, nei aptarta šiame privatumo pranešime. Tokiu atveju įsipareigojame papildomai informuoti jus apie tai.

 

Kokią informaciją (asmens duomenis) tvarkome?

Stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, visgi mums reikalingi šie asmens duomenys:

 • informacija, būtina paslaugoms teikti (pateikiama sutartyse, rezervacijos formose);
 • informacija, kurią mums pateikiate apklausos anketose;
 • informacija, kurią mums pateikiate susisiekę su mumis telefonu;
 • informacija apie jūsų pageidavimus ir pomėgius;
 • informacija, būtina jūsų amžiui ir asmens tapatybei nustatyti;
 • informacija apie jūsų naudojamą prietaisą.

Iš jūsų tiesiogiai renkamos informacijos pobūdį lemia aplinkybės ir kontekstas, kuriame pateikiate savo duomenis. Pavyzdžiui:

 • teikdami savo paslaugas, tvarkome tokią informaciją, kaip jūsų vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento informacija (dokumentą išdavusi šalis, dokumento numeris, pilietybė, nuotrauka), atvykimo ir išvykimo datos, atsiskaitymo būdas, parašas, vaikų skaičius, grupės kodas, turizmo sektoriaus personalo kortelės duomenys, kita informacija, kuri gali būti reikalinga teikiant jums paslaugas, pavyzdžiui, jūsų telefono numeris ar el. pašto adresas, kurį naudosime jūsų rezervacijos patvirtinimui išsiųsti;
 • lankymosi mūsų viešbutyje dažnumas;
 • informacija apie jūsų pageidavimus ir pomėgius.

Paprastai, automatiškai renkame šią informaciją:

 • informaciją apie jūsų lankymąsi mūsų interneto svetainėje (prietaiso duomenis: IP adresą, operacinės sistemos versiją ir prietaiso, kurį naudojate mūsų skelbiamo turinio (produktų) peržiūrai, nuostatas; seanso informaciją: seanso pradžios laiką ir trukmę, paieškos žodžius, kuriuos įvedate mūsų interneto svetainėje, taip pat bet kokią slapukų, kuriuos įdiegiame jūsų prietaise, saugomą informaciją (slapukų politika pateikiama toliau šiame pranešime); buvimo vietos informaciją: jūsų prietaiso GPS signalą ar informaciją apie netoliese esančius belaidžio ryšio prieigos taškus ir mobiliojo ryšio bokštus, kuri mums gali būti persiunčiama tada, kai jūs peržiūrite mūsų interneto svetainėje skelbiamą turinį.

Iš trečiųjų šalių ar viešai prieinamų šaltinių renkama informacija paprastai yra:

 • informacija apie jūsų pomėgius;
 • jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, jūsų buvimo vietos šalis, atvykimo ir išvykimo datos, ypatingi pageidavimai ir pomėgiai.

Jūs turite teisę atsisakyti atskleisti mums tam tikrą informaciją (pvz., registracijos formoje prašomą pateikti informaciją), tačiau tokiu atveju jums gali būti neleista naudotis mūsų internetinės rezervacijos sistema.

 

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Pirmiau nurodytą mūsų renkamą informaciją naudojame šiais tikslais:

 • teikdami apgyvendinimo, maitinimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas;
 • teikdami jūsų prašomą su paslaugomis susijusią informaciją;
 • rinkodaros tikslais*, pavyzdžiui, skelbdami pagal asmeninius poreikius pritaikytą reklamą ir rėmėjų turinį, siųsdami reklaminio pobūdžio pranešimus; vertindami ir analizuodami savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant jūsų nuomonės apie mūsų produktus ir paslaugas analizę, klientų (partnerių) užsakomų apklausų vykdymą, konkursų ar akcijų organizavimą tiek, kiek tai leidžia taikomi įstatymai);
 • norėdami išsiaiškinti, kaip klientai naudojasi mūsų internetinėmis paslaugomis, kad galėtumėme jas pagerinti ir parengti naują turinį, produktus bei paslaugas;
 • gindami savo interesus teismuose ir bet kokiose kitose institucijose;
 • kitais tikslais (gavę jūsų sutikimą*).

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus.Jei pageidaujate negauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų, informuokite mus apie tai el. paštu arba paspaudę naujienlaiškyje pateiktą pranešimų atsisakymo nuorodą.

Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi vienu ar keliais duomenų tvarkymo teisiniais pagrindais:

 • laikydamiesi teisės aktų reikalavimų;
 • vykdydami su jumis sudarytoje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus;
 • siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai jūsų privatūs interesai pripažįstami svarbesniais;
 • tam tikrais atvejais, remdamiesi jūsų duotu sutikimu.
Tikslas Teisinis pagrindas Asmens duomenys
Teikdami apgyvendinimo, maitinimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas. Vykdydami su jumis sudarytoje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
Laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

Siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai jūsų privatūs interesai pripažįstami svarbesniais.

Vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento informacija (dokumentą išdavusi šalis, dokumento numeris, pilietybė, nuotrauka), atvykimo ir išvykimo datos, atsiskaitymo būdas, parašas, vaikų skaičius, grupės kodas, turizmo sektoriaus personalo kortelės duomenys, kita informacija, kuri gali būti reikalinga teikiant jums paslaugas, pavyzdžiui, jūsų telefono numeris ar el. pašto adresas, kurį naudosime jūsų rezervacijos patvirtinimui išsiųsti, jūsų lankymosi mūsų viešbutyje dažnumas, informacija apie jūsų pageidavimus ir pomėgius.
Teikdami jūsų prašomą su paslaugomis susijusią informaciją. Šią informaciją renkame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus ir pateikti jums tikslią informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, turimus laisvus kambarius, papildomas paslaugas ir kt. Norėdami atsakyti į jūsų užklausas telefonu, el. paštu, socialinės žiniasklaidos paskyrose ir kt., galime paprašyti jus nurodyti savo telefono numerį, el. pašto adresą ar kitus kontaktinius duomenis.
Rinkodaros tikslais, pavyzdžiui, skelbdami pagal asmeninius poreikius pritaikytą reklamą ir rėmėjų turinį, siųsdami reklaminio pobūdžio pranešimus; vertindami ir analizuodami savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant jūsų nuomonės apie mūsų produktus ir paslaugas analizę, klientų (partnerių) užsakomų apklausų vykdymą). Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus ir informuoti jus apie mūsų paslaugas, renginius, pateikti jums naujienas ir kitą svarbią informaciją. Vardas, socialinės žiniasklaidos paskyros informacija, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, jūsų pomėgiai.
Norėdami išsiaiškinti, kaip klientai naudojasi mūsų internetinėmis paslaugomis, kad galėtumėme jas pagerinti ir parengti naują turinį, produktus bei paslaugas. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus ir stebėti mūsų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti mūsų skelbiamą turinį, užtikrinti mūsų interneto svetainės saugumą. IP adresas, operacinės sistemos versija ir prietaiso, kurį naudojate mūsų skelbiamo turinio (produktų) peržiūrai, nuostatos; seanso pradžios laikas ir trukmė, paieškos žodžiai, kuriuos įvedate mūsų interneto svetainėje, taip pat bet kokia slapukų, kuriuos įdiegiame jūsų prietaise, saugoma informacija, jūsų prietaiso GPS signalą ar informaciją apie netoliese esančius belaidžio ryšio prieigos taškus ir mobiliojo ryšio bokštus, kuri mums gali būti persiunčiama tada, kai jūs peržiūrite mūsų interneto svetainėje skelbiamą turinį.
Gindami savo interesus teismuose ir bet kokiose kitose institucijose. Laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

Teisėtas interesas apsiginti nuo pareikštų ieškinių ir reikalavimų.

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar reikalavimo, galime rinkti visus apie jus turimus šiame privatumo pranešime nurodytus asmens duomenis.

 

Kai jūsų informaciją naudojame remdamiesi kitais nei pirmiau nurodytieji teisiniais pagrindais, prieš tvarkydami jūsų informaciją, paprašysime jūsų sutikimo (tokie atvejai priklauso nuo aplinkybių ir konteksto).

Kartais informaciją apie jus galime naudoti ir kitais nei pirmiau nurodytieji tikslais. Tokiu atveju pateiksime jums papildomą pranešimą.

 

Kam atskleidžiame jūsų asmens duomenis?

 

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti šiems subjektams:

 • įmonėms, kurios mums teikia paslaugas;
 • bankams, mokėjimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • kitiems kruopščiai atrinktiems verslo partneriams;
 • kitoms šalims, kai to reikalauja įstatymai ar tai yra būtina siekiant apsaugoti savo teisėtus interesus.

 

Šiuo metu mums paslaugas teikiančios įmonės yra:

 • VšĮ Vilniaus Arkivyskupijos Ekonomo Tarnyba
 • AB Lietuvos paštas
 • UAB „UCS Baltic“
 • UAB „APG MEDIA“

Šių subjektų galimybė naudoti jūsų informaciją kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais yra ribota.

Lietuvoje ar užsienio šalyse įsteigtoms reklamos agentūroms.  Šių subjektų galimybė naudoti jūsų informaciją kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais yra ribota.

Apie jus turima informacija galime dalytis ir su kitomis trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, valdžios institucijomis, viešbučių sektoriuje vykdomos veiklos priežiūrą vykdančioms institucijoms, ikiteisminį tyrimą vykdantiems pareigūnams, teismams ir kitiems subjektams, jei manome, kad atskleisti informaciją yra būtina siekiant apsaugoti savo teisėtus interesus.

 

Į kokias šalis perduodame jūsų asmens duomenis?

Kai Duomenų valdytojas perduoda jūsų asmens duomenis šalims, esančioms už Europos ekonominės erdvės ribų, įsipareigojame užtikrinti toliau nurodytų apsaugos priemonių taikymą:

 • su duomenų gavėju bus pasirašyta sutartis, pagrįsta standartinėmis Europos Komisijos patvirtintomis nuostatomis.
 • jei duomenis perduoda įmonių grupė, taikomos įmonėms privalomos taisyklės.
 • duomenų gavėjas turi būti įsteigtas šalyje, kuri Europos Komisijos pripažįstama taikančia pakankamus duomenų apsaugos standartus.
 • yra gauti Duomenų apsaugos inspekcijos leidimai.

 

Kaip apsaugome apie jus turimą informaciją?

Taikome pagrįstas ir tinkamas fizines bei technines priemones, leidžiančias apsaugoti informaciją, kurią renkame skelbdami savo turinį ir (arba) teikdami savo paslaugas.

Vis dėlto, prašome neužmiršti, kad nepaisant pagrįstų priemonių, kurių imamės jūsų informacijai apsaugoti, jokia interneto svetainė, informacijos perdavimas internetu, kompiuterinė sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

Kiek laiko bus saugomi jūsų duomenys?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek tai yra būtina tikslui, kuriam jie yra renkami, pasiekti. Vėliau duomenis ištrinsime, išskyrus atvejus, kai įstatymai reikalauja saugoti informaciją mokesčių tikslais arba tokie duomenys gali būti reikalingi vykdant ikiteisminį tyrimą, tačiau duomenų saugojimo laikotarpis jokiu atveju negali būti ilgesnis nei 10 metų. Pasibaigus minėtajam laikotarpiui, duomenys yra negrįžtamai ištrinami.

Paprastai asmens duomenų saugojimo laikotarpiai yra:

Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
Mokėjimų duomenys 10 metų po mokėjimo operacijos dienos
Rinkodaros tikslais naudojami asmens duomenys 5 metai po paskutinės nakvynės ar apsilankymo mūsų viešbutyje ar interneto svetainėje dienos
Stebėjimo kamerų fiksuojami duomenys 30 dienų
IT sistemų įrašai Keletą mėnesių
Analitiniai duomenys Šie duomenys paprastai renkami automatiškai, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, ir yra nedelsiant nuasmeninami (apibendrinami)

 

Jūsų turimos teisės

Priklausomai nuo konkrečios situacijos, duomenų subjektai, kurių duomenys yra tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotiems) apie jų duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su tvarkomais jų duomenimis ir būti informuotiems apie duomenų tvarkymo būdus (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti asmens duomenis arba, atsižvelgus į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti ištrinti jų duomenis arba sustabdyti jų duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė reikalauti ištrinti duomenis ir teisė būti pamirštam);
 • apriboti Duomenų valdytojo vykdomą asmens duomenų tvarkymą, jei yra teisėtas pagrindas tai padaryti (teisė apriboti tvarkymą);
 • pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes sudarome patogias sąlygas pasinaudoti šiomis teisėmis. Šiomis teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su mumis el. paštu (info@domusmaria.com) ar naudodamiesi tam skirtomis nuorodomis, pateiktomis reklaminiuose pranešimuose.

Galimybė pasinaudoti šiomis teisėmis gali būti nesuteikiama tais atvejais, kai pagal taikomus įstatymus duomenys yra būtini nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos standartų pažeidimų prevencijai, tyrimui ir nustatymui, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugai.

Prieš leisdami pasinaudoti minėtomis teisėmis, paprašysime patvirtinti jūsų asmens tapatybę asmeniškai, elektroniniu parašu arba, kai nei viena iš šių galimybių nėra įmanoma, nuotoliniu būdu (vaizdo skambučio metu).

 

Jūsų turimos teisės Tam tikri apribojimai
Žinoti (būti informuotiems) apie jūsų duomenų tvarkymą (teisė žinoti) Prieš tvarkant jūsų asmens duomenis, jūs turite teisę būti glaustai, paprastai ir suprantamai apie tai informuoti.
Susipažinti su tvarkomais jūsų duomenimis ir būti informuotiems apie duomenų tvarkymo būdus

(teisė susipažinti)

Tai reiškia:
– patvirtinimo apie tai, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, pateikimą;
– mūsų tvarkomų su jumis susijusių asmens duomenų sąrašo pateikimą;
– informavimą apie jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir teisinius pagrindus;
– patvirtinimo apie tai, ar perduodame jūsų duomenis trečiosioms šalims, ir, jei perduodame, informacijos apie mūsų taikomas apsaugos priemones, pateikimą;
– informavimą apie šaltinius, iš kurių gavome jūsų asmens duomenis;
– informavimą apie profiliavimą;
– informavimą apie saugojimo laikotarpį.
Nustatę jūsų asmens tapatybę, suteiksime jums pirmiau nurodytą informaciją, tačiau su sąlyga, kad tai neturės įtakos kitų asmenų teisėms ir laisvėms.
Reikalauti ištaisyti asmens duomenis arba, atsižvelgus į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti). Šia teise galima pasinaudoti tada, kai mūsų turima informacija yra neišsami ar netiksli.
Reikalauti ištrinti jūsų duomenis (teisė būti pamirštam) Šia teise galima pasinaudoti tada, kai:
– mūsų turima informacija nebėra reikalinga siekiant tikslų, kuriems ji buvo renkama;
– jūsų duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu ir jūs atsiimate savo sutikimą;
– jūsų duomenis tvarkome siekdami užtikrinti savo teisinius interesus ir, gavę jūsų prieštaravimą, nustatome, kad jūsų privatūs interesai yra svarbesni;
– informacija yra naudojama neteisėtai.
Sustabdyti visus jūsų duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) Šia teise galima laikinai (kol vertiname konkrečias aplinkybes) pasinaudoti tada, kai:

– ginčijate informacijos tikslumą;
– prieštaraujate mūsų vykdomam jūsų asmens duomenų tvarkymui, kai duomenis tvarkome siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus;
– jūsų duomenis tvarkome neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad informacija būtų ištrinta;
– mums nebereikia jūsų informacijos, tačiau jūs pageidaujate inicijuoti teisinį procesą.

Apriboti Duomenų valdytojo vykdomą asmens duomenų tvarkymą, jei yra teisėtas pagrindas tai padaryti (teisė apriboti tvarkymą) Jūs galite nesutikti, kad mes naudotumėme jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
Pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą Šia teise galima pasinaudoti tada, kai pateikėte mums savo duomenis ir mes juos tvarkome automatizuotu būdu, remdamiesi jūsų sutikimu ar vykdydami savo sutartinius įsipareigojimus, prisiimtus jūsų atžvilgiu.
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. www.ada.lt

 

 

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiame privatumo pranešime sąvoka „slapukai“ reiškia slapukus ir kitas panašias technologijas, pavyzdžiui, pikselių žymas (angl. Pixel Tags), žiniatinklio indikatorius (angl. Web Beacon), tinklo duomenų rinkiklius (angl. clear GIF).

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, norime pateikti pagal jūsų asmeninius poreikius pritaikytą turinį ir funkcijas. Šiam tikslui naudojame slapukus, t. y. nedidelius informacijos elementus, išsaugomus jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti pateikiamą turinį. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų interneto svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis, galime tobulinti savo interneto svetainę ir padaryti ją patogesnę naudoti.

Savo interneto svetainėje naudojame šiuos slapukus:

Slapukai Laikotarpis Paskirtis
„_ga“ 2 metai Padeda programai „Google Analytics“ atskirti individualius naudotojus.
„_gid“ 24 valandos Registruoja unikalų identifikavimo numerį, naudojamą statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine, generuoti.
„_fbp“ 3 mėnesiai Socialinio tinklo „Facebook“ naudojamas reklamų / reklamų nukreipimo slapukas.
„_gcl_au“ 3 mėnesiai Programos „Google AdSense“ reklamų nukreipimo slapukas.
„_gat“ 24 valandos Padeda programai „Google Analytics“ didinti užklausų apimtį.
„fr“ 3 mėnesiai Socialinio tinklo „Facebook“ naudojami slapukai, skirti reklaminių produktų grupėms pateikti, pavyzdžiui, realaus laiko reklamos pirkimui iš reklamuotojų (trečiųjų šalių).
GPS 1 diena Registruoja unikalų mobiliojo prietaiso identifikavimo numerį ir leidžia nustatyti naudotojo buvimo vietą pagal geografines GPS koordinates.
IDE 1 metai Programos „Google DoubleClick“ naudojamas slapukas, skirtas registruoti interneto svetainės lankytojo veiksmus ir teikti apie juos ataskaitas po to, kai lankytojas peržiūri ar paspaudžia ant vienos iš reklamuotojo reklamų. Šis slapukas naudojamas siekiant įvertinti reklamos veiksmingumą ir pateikti tikslines reklamas naudotojams.
NID 6 mėnesiai Registruoja unikalų identifikavimo numerį, leidžiantį atpažinti pakartotinai apsilankiusio naudotojo prietaisą. Identifikavimo numeris naudojamas tikslinėms reklamoms pateikti.
PREF 8 mėnesiai Registruoja unikalų identifikavimo numerį, kurį organizacija „Google“ naudoja statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi interneto svetainės „YouTube“ vaizdo įrašais skirtingose interneto svetainėse, generuoti.
„test_cookie“ 24 valandos Šis slapukas naudojamas patikrinti, ar naudotojo interneto naršyklė palaiko slapukus.
„VISITOR_INFO1_LIVE“ 179 dienos Šis slapukas padeda nustatyti duomenų siuntimo spartą interneto svetainėse su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais.

 

Kai naudojatės savo interneto naršykle norėdami peržiūrėti mūsų skelbiamą turinį, galite pasirinkti nuostatas, priimančias visus slapukus, atmetančias visus slapukus arba pateikiančias pranešimą, kai slapukai yra įrašomi jūsų naršyklėje.

Kiekviena interneto naršyklė yra skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno (angl. Help) meniu. Jūsų mobiliojo prietaiso operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių.

Jei nenorite, kad informacija būtų renkama naudojant slapukus, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia atsisakyti slapukų įrašymo. Daugiau informacijos apie slapukų valdymą rasite adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad tinkamai veiktų tik su slapukais, taigi juos išjungę, nebegalėsite naudotis atitinkamomis paslaugomis ar dalimi šių paslaugų.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, tam tikroms trečiosioms šalims leidžiama nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Prašome atkreipti dėmesį, kad jūsų rezervacijos sistemos paskyrai taikoma šios sistemos slapukų politika. Prieš patvirtindami savo rezervaciją, turėsite perskaityti šios sistemos privatumo politiką ir su ja sutikti.

Prašome atkreipti dėmesį, kad jūsų socialinių tinklų paskyroms taikoma atitinkamų socialinės žiniasklaidos tinklų slapukų politika.

 

Susisiekite su mumis

Jei šiame privatumo pranešime pastebėjote kokių nors netikslumų ar bet kokių su mūsų interneto svetaine susijusių saugumo problemų, taip pat jei turite klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su mumis jums patogiu būdu, naudodami toliau pateiktus kontaktinius duomenis:

Pašto adresas: UAB „Domus Maria“, Aušros Vartų g. 12, Vilnius

Telefono numeris: +370 5 2644880

El. paštas: info@domusmaria.com

 

Baigiamosios nuostatos

Šį privatumo pranešimą peržiūrime bent kartą kas dvejus metus. Apie šio privatumo pranešimo pakeitimus, kurie, mūsų manymu, yra esminiai, jus informuosime pranešimu atitinkamoje interneto svetainėje. Peržiūrėdami ar naudodami mūsų skelbiamą turinį ir (arba) naudodamiesi mūsų paslaugomis po to, kai mes paskelbėme minėtąjį pranešimą, jūs sutinkate laikytis atnaujintų sąlygų.

 

Privatumo pranešimas patvirtintas direktoriaus 2019 08 21.

Paskutinį kartą atnaujintas 2019 08 21.