HOTEL DOMUS MARIA

Hotel Domus Maria znajduje się w dawnym barokowym klasztorze karmelitów, którego budowę rozpoczęto w 1626 r. Do tego samego zespołu architektonicznego należą kościół św. Teresy i Kaplica Ostrobramska, która słynie z cudownego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia.

W klasztorze mieszkało do 45 zakonników. Po założeniu litewskiej prowincji karmelitów bosych tu rezydował jej prowincjał. Na parterze głównego budynku klasztoru znajdowało się kilka cel zakonnych, refektarz, kuchnia z pomieszczeniami gospodarczymi, piekarnia, stodoła i woskownia. Na pierwszym i drugim piętrze znajdowało się więcej cel, biblioteka, sala spotkań – lektorium. Konwent miał także kilka sadów owocowych i ogrodów, browar, stajnię i wozownię.

Konwent ucierpiał w 1812 r. podczas wojny z Napoleonem. Później część budynków była wykorzystywana jako więzienie dla carskich więźniów, zaś w 1844 r. klasztor został całkowicie zamknięty. Budynek został przekazany Instytutowi Córek Duchowieństwa Prawosławnego (szkole-internatowi), zaś po I wojnie światowej znajdował się tu internat dla dziewcząt z Litwy. W latach 1930–1939 karmelici bosi na krótko odzyskali swoje budynki, w które ponownie zajął konwent. Podczas II wojny światowej władze nazistowskie aresztowały zakonników i wywiozły do obozów jenieckich. Po wojnie bracia w ramach repatriacji wyjechali do Polski, zaś w budynkach klasztornych przez cały okres sowiecki znajdowała się wyższa szkoła techniczna.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pastatai grąžinti Bažnyčiai. 2000 m. konvento pastatai restauruoti Vilniaus arkivyskupijos pastangomis su Vokietijos katalikų solidarumo akcijos „Renovabis“ finansine parama. Buvusiame vienuolyne įsikūrė įvairios katalikiškos organizacijos. Viešbutis DOMUS MARIA įsteigtas  2003 m., siekiant teikti apgyvendinimo paslaugas, sekant ilgametėmis katalikiško svetingumo tradicijomis.

Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości budynki zostały zwrócone Kościołowi. W 2000 r. klasztor został odrestaurowany staraniem Archidiecezji Wileńskiej przy wsparciu finansowym uzyskanym w Niemczech w ramach solidarnościowej kampanii katolickiej „Renovabis“. Obecnie w dawnych budynkach klasztornych znajdują się siedziby różnych organizacji katolickich. Hotel DOMUS MARIA został założony w 2003 roku. Świadczymy usługi hotelowe zgodnie z wieloletnią tradycją katolickiej gościnności.