VIEŠBUTIS DOMUS MARIA

Viešbutis Domus Maria įsikūręs buvusiame basųjų karmelitų vienuolyne, pradėtame statyti 1626 m. Tame pačiame ansamblyje yra šv.Teresės bažnyčia ir Aušros Vartų koplyčia, garsėjanti stebuklingu Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos paveikslu.

Vienuolyne gyveno iki 45 brolių. Įkūrus Lietuvos šv. Kazimiero basųjų karmelitų provinciją, čia rezidavo ir jos vyresnysis – provinciolas. Vienuolyno pagrindinio pastato pirmame aukšte buvo kelios vienuolių gyvenamos celės, valgomasis – refektoriumas, virtuvė su gryčia, kepykla, klėtis, „vaškinė“. Antrame ir trečiame aukštuose – daugiau celių, biblioteka, susitikimų kambarys – lektoriumas. Konvente taip pat buvo net keli sodai ir daržai, alaus bravoras, arklidė, vežiminė.

Konventas nukentėjo 1812 m., karo su Napoleonu metais. Vėliau dalis pastatų kurį laiką naudota kaip carinės Rusijos areštantų kalinimo vieta, o 1844 m. vienuolynas visai uždarytas. Pastatuose įkurdintas stačiatikių dvasininkų dukterų institutas (mokykla-bendrabutis), o po Pirmojo pasaulinio karo – lietuvių merginų prieglauda-internatas. 1930-1939 m. basieji karmelitai trumpam atgavo pastatus ir atgaivino konventą, tačiau Antrojo Pasaulinio karo metais vienuoliai buvo nacių valdžios areštuoti ir išvežti į kalinimo stovyklas. Po karo broliai repatrijavo į Lenkiją, o jų konvento pastatuose per visą sovietmetį veikė aukštoji technikos mokykla.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pastatai grąžinti Bažnyčiai. 2000 m. konvento pastatai restauruoti Vilniaus arkivyskupijos pastangomis su Vokietijos fondo „Renovabis“ finansine parama. Buvusiame vienuolyne įsikūrė įvairios katalikiškos organizacijos.

Viešbutis DOMUS MARIA įsteigtas  2003 m., siekiant teikti apgyvendinimo paslaugas, sekant ilgametėmis katalikiško svetingumo tradicijomis.